رتـیـبـا

تحلیلگر برخط کسب‌وکار

ارزش‌گذاری کسب و کار

ارزیابی مدل کسب و کار

مشاوره جذب سرمایه

ارزش‌گذاری استارتاپ و کسب‌وکارهای نوپا

تحلیل و ارزیابی مدل کسب و کار

تحلیل عمودی و افقی پیش‌بینی‌های مالی

تعیین سرمایه‌ی واقعی مورد نیاز کسب و کار در راندهای مختلف

تحلیل ریسک جریان‌های نقدی کسب و کار در سال‌های آتی

تعیین ارزش استارتاپ‌های مشابه در اکوسیستم‌های مشابه

تعیین گزینه‌های کلیدی از میان منابع مختلف جذب سرمایه

تدوین استراتژی مذاکره با سرمایه‌گذاران در فرآیند جذب سرمایه

تدوین گزارش جامع ارزش‌گذاری استارتاپ و ارائه به تیم کارآفرین

تحلیل و ارزیابی مدل کسب و کار با رویکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر

تحلیل و ارزیابی کانال‌های فروش و ارتباط با مشتری

تحلیل و ارزیابی ریسک‌های پیش روی کسب و کار

تحلیل و ارزیابی جریان‌های درآمدی کسب و کار

ارزیابی موشکافانه تیم بنیان‌گذار کسب و کار

تحلیل و ارزیابی مالی و حقوقی کسب و کار

تحلیل و ارزیابی رقبای کلیدی کسب و کار

ارزیابی موشکافانه ایده کسب و کار

مشاوره جذب سرمایه

آسیب‌شناسی مدل کسب و کار از منظر سرمایه‌گذاری خطرپذیر

پیش‌بینی جریان نقدی مورد نیاز جهت افزایش سرمایه

طراحی و ارزیابی توافق مالی و حقوقی با سرمایه‌گذار

برگزاری جلسات شبیه‌سازی ارائه به سرمایه‌گذار

تحلیل و ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد

تدوین استراتژی مذاکره با سرمایه‌گذار

ویژگی‌های خدمات رتیبا

تحلیل در فضای عدم قطعیت

در ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود هیچ چیز قطعی وجود نداشته و از انتخاب پارامترها تا تحلیل نتایج، همه باید در فضای عدم قطعیت و با در نظر گرفتن ریسک‌های مختلف، بررسی گردد.

مقایسه با داده‌های اکوسیستم

نتایج به دست آمده از ارزیابی و ارزش‌گذاری کسب و کار شما می‌بایست با داده‌های واقعی اکوسیستم قیاس شده و مقایسه‌ای نسبی از وضعیت کسب‌وکار شما و رقبا را ارائه نماید.

مشاوره‌های تخصصی رایگان

پس از پایان پروژه، بنیان‌گذاران می‌توانند، از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان رتیبا به صورت تلفنی و کاملا رایگان استفاده نموده و بهترین تصمیم‌ها را برای کسب‌وکار خود اتخاذ نمایند.

فهرست

ثبت درخواست ارزگداری