اگر تمایل دارید که از ارزش استارتاپ خود مطلع شده و با اطلاعات و برنامه مناسب وارد فرآیند مذاکره با سرمایه‌گذاران خطرپذیر شوید، اطلاعات تماس خود را ارسال نموده و منتظر تماس کارشناسان رتیبا در اولین فرصت باشید.

مهمترین خدماتی که ما در فرآیند ارزش‌گذاری استارتاپ شما، ارائه خواهیم داد عبارتند از:

  • تحلیل و ارزیابی مدل کسب و کار با رویکرد سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • تحلیل و ارزیابی پیش‌بینی‌های مالی کسب و کار با رویکرد ارزش گذاری
  • تحلیل ریسک جریان‌های نقدی کسب و کار در سال‌های آتی
  • تعیین ارزش استارتاپ‌های مشابه استارتاپ تحت بررسی، در بازارهای مشابه
  • تعیین سرمایه‌ی واقعی مورد نیاز کسب و کار در راندهای مختلف
  • تعیین گزینه‌های کلیدی از میان منابع مختلف جذب سرمایه
  • تدوین استراتژی مذاکره با سرمایه‌گذاران در فرآیند جذب سرمایه
  • تدوین گزارش جامع ارزش‌گذاری استارتاپ و ارائه به تیم کارآفرین

برخی از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای ارزش‌گذاری شده توسط رتیبا، عبارتند از: